НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 587 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2

Газтек БГ АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF 6004479/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Проучване и проектиране на сгради, съоръжения и обекти на техническата инфраструктура. Геодезични дейности. Инженерни консултации и услуги. Предоставяне на услуги, свързани с обучение и квалификация на кадри.

Гарант 90-Цонев и сие СД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/13362/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради и съоръжения и обекти от транспортната, енергийната и благоустройствената инфраструктура и хидротехнически съоръжения. Добив и преработване на скални материали за строителството. Производство на асфалтобетонови смеси, бетонови смеси и бетонови изделия.

Гарантстрой Комплект АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: E139414
Сертификатор: ICR Bulgaria Ltd
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Извършване на СМР по изграждане, ремонти и реконструкция на улици и пътища и обекти от техническата инфраструктура - водопроводи, канализация, топлопроводи и свързани с тях съоръжения.

Геновстрой ИАА ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-4959/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения и градски комуникации. Строителство и ремонт на сгради и съоръжения. Разрушаване на сгради.
Строителство на водоснабдителни и канализационни мрежи в сгради.

Гео-Мар 03 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: ЕMS/11199/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради и инфраструктурни обекти.

Геоглоуб Юръп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 4000_ B /ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: инж. Константин Чукалов
Обхват на сертификата: Производство и търговия на Geoglobe® геосинтетични продукти и геоклетки.

Геоекперт България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: BAS ЕMS V 474-1
Сертификатор: Верификация EООД
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти.инвеститорски контрол,упражняване на строителен надзор по ЗУТ и ФИДИК на всички видове строителни обекти и изготвяне на технически паспорти.

Геоплан ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/16061IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство, ремонтно-възстановителни дейности, обзавеждане на административни и обществени сгради и жилища. Проектиране, производство и монтаж на мебели.

Геосенд Комерс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: 10/009
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на инертни материали за влагане в строителството.

Гимекспорт АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: СУОС-162-03/016
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Търговия и монтаж на геосинтетични продукти и системи, хидроизолационни, пароизолационни, фасадни продукти и системи. Производство и монтаж на безнапорни тръбопроводни системи. Търговия с продукти за агрозащита и оборудване за опазване на околната среда.

Гипсотехника ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-5246/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Промишлено и гражданско строителство. Строително-монтажни и строително-ремонтни работи. Изграждане на електрически, водопроводни и механични инсталации.

Глобус ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 2698 TM
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Извършване на услуги със строителна механизация, изкопи и насипи на земни и скални маси, транспорт, рекултивация, разрушителни работи по безвзривен способ.

Глобус ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/10883IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: БЛ.Партнърс Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни, промишлени сгради и инфраструктурно строителство.

Глобъл Ентърпрайз БВБА ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 2671 ТМ
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Монтаж на облицоване и изолации. Монтаж на скелета.

Глобъл Ентърпрайз ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 1404 /ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Развойна дейност, внос, търговия на едро, дистрибуция и сервиз на медицинска апаратура, медицински консумативи, медицински изделия, инструменти, болнично оборудване и оборудване за осигуряване на достъпна среда.

Глобъл Клинър ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 4080 M
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Събиране и превозване на битови, промишлени ,строителни- ремонти отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и на зелени площи.Експлоатация на регионални депа и инсталации за депониране, преработка и рециклиране на ТБО.Зимно снегопочистване.

Глория-2001 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6009645/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с проектиране и производство на спално бельо и цялостни решения за текстилно обзавеждане. Производство на полиестерна вата.

Готмар ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368108/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с: производство на РЕТ преформи, РЕТ, РЕ, РР, РVC опаковки и капачки за хранително-вкусовата и химическата промишленост. Производство на пластмасови изделия с индустриално и битово предназначение. Проектиране и изработване на инструментална екипировка.

Градиакт Консулт ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/12258/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Консултантски услуги в сферата на строителството. Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор. Инвеститорски контрол.

Градстрой ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EM-8570
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Комплексно строителство и ремонт на сгради.

страници:   1 2

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.