НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 584 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3

Балканкар Заря АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368294/А
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с производство на колела, джанти и детайли за тях, предназначени за индустриални возила, нискотоварачи и високоповдигачи (електро и мотокари), автомобили и селскостопански машини.

Балкански ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-4841/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и саниране на жилищни и обществени сгради. Строежи от благоустройствената инфраструктура. Проектиране, строителство, ремонт и
рехабилитация на водопроводи и канализация. Строителство на хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения. Съхранение, събиране и транспортиране на отпадъци.

Балканстрой АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0170290/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Софконтрол Консулт ООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани със строителство на сгради и съоръжения, инфраструктурно строителство, производство на строителни продукти - бетон, арматурни заготовки, метални изделия и конструкции.

Балканфарма - Троян АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368491
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с разработване и производство на фармацевтични продукти и хранителни добавки за хуманната и ветеринарната медицина и козметични продукти (кремове и емулсии).

БАРАЖ ГРУП EООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3829/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Високо и ниско строителство на административни, обществени, промишлени, търговски, жилищни и смесени сгради и съоръжения.

Бел-РС ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/7986IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство, монтаж, поддържане и ремонт на кабелни линии и оборудване в енергетиката и телекомуникациите.

Белсим ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-4903/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Индустриално почистване и обслужване на промишлени машини и съоръжения.

Берета Трейдинг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6008353/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с утилизация на боеприпаси. Търговия на едро и дребно с оръжия, боеприпаси, аксесоари и екипировка (съгласно списъка на оръжията по българската нормативна уредба). Предoставяне на услуги по употреба на оръжие. Гаранционен и извънгаранционен сервиз на оръжие и аксесоари.

Бетон-05 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 466269 UM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство на бетонови смеси и варови разтвори. Производство на бетонови изделия.

Бетонинтелект 94 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: ЕMS/14452/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране и консултантски услуги, авторски надзор и пусково - наладъчни работи на: пречиствателни станции за отпадни и природни води исъоръжения /инсталации за третиране на отпадъци; обекти от високото, инфраструктурното, транспортното, енергийното, хидротехническото, комуникационното и благоустройственото строителство.

Би Ем Лизинг - Трейд АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5494/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Търговия и сервиз на товарни и специализирани автомобили, автобуси, специализирани надстройки, комунална техника, кофи и контейнери за битови и
зелени отпадъци, летищна техника, пожарна и аварийно-спасителна техника, пътно- строителна, пътно-поддържаща техника, ремаркета и полуремаркета, хидравлични манипулатори, автокранове, вишки. Търговия с резервни части за тях.

Би Пи Си ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: ЕMS/12204/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, консултиране, изграждане, реконструкция на детски площадки, зони за отдих и спорт в селищна и извънселищна среда. Поддръжка на съоръжения и настилки за детски площадки и зони за отдих и спорт. Внос и търговия на съоръжения за детски площадки и зони за отдих и спорт. Обучения, консултации, разработване и управление на социални и обществени проекти.

БИ ТУ БИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6099/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Доставка, съхранение и търговия с консумативи и дозиращи устройства за почистване и за хигиенизиране на помещения и сгради. Търговия с лични предпазни средства.

БИАД-С ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3562/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителна дейност и проектиране на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от транспортната инфраструктура, строежи от енергийната инфраструктура, строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и
опазването на околната среда. Консервация и реставрация на обекти-недвижими културни ценности от местно, национално и световно значение.

Биба 2 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/13345/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Реконструкции, преустройства, основни ремонти на жилищни, обществени и промишлени сгради и инфраструктура към тях. Изграждане на електрически и В и К инсталации, настилки. Услуги с автовишка.

Бигла III ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/14433/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителна, строително - ремонтна и инвеститорска дейност. Консервация и реставрация на паметници на културата. Услуги със строителна механизация.

Билд Експерт М ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: 6300 А /ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Йорданка Георгиева
Обхват на сертификата: Промишлено и гражданско строителство.

Билд Инвест – Н ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/16560IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Строителство, монтаж, въвеждане в експлоатация, пусково-наладъчни работи и гаранционно обслужване на обществени, жилищни, промишлени, енергийни, хидротехнически, екологични, инфраструктурни и благоустройствени проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Проектиране.

Билдинг - Строй Експрес ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EM-4950 HH
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Цялостно строителство на жилищни и промишлени сгради.
Изграждане на ВиК, ОВ и газоснабдителни системи.
Производство и инсталация на PVC и алуминиева дограма.
Периодични технически прегледи на превозни средства.
Ремонт на пътища.

Билдинг 58 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: СУОС-284-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради. Изграждане и ремонт на външни и вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи. Монтаж на дограма, електрически и ОВ инсталации. Топлоизолация на сгради. Довършителни строително монтажни дейности.

страници:   1 2 3

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.