НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 25.02.2021

Списък на сертифицирани български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 532 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3 4

А. Л. Филтър ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368381/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с производство на филтри за автомобилната промишленост.

ААРОНИТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6082/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Полагане на системи за пасивна огнезащита, термични и акустични изолации, антикорозионни покрития на метални конструкции, и монтаж на термоизолационни и огнезащитни кожуси.

АБ АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: 11/006
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строежи от високо строителство и прилежащата им инфраструктура. Строителство на съоръжения. Зимно поддържане и снегопочистване на пътища и улици.

АБ Груп ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368419/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани със строително-монтажни дейности. Производство на пластмасова и алуминиева дограма.

АБС - Инженеринг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 006-00094-E
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата инфраструктура. Строителство и ремонт на сгради. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма.

АВА Строй ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: BG18121911120
Сертификатор: TQV Certification Ltd
Консултант: ТИ КЮ ВИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Обхват на сертификата: 1. Строителство, строителни работи.
2. Изграждане на хидротехнически съоръжения, водопроводни и канализационни системи.
3. Строителство на обекти в урбанизирани зони, проектиране и изграждане на благоустройствени строежи.
4. Инфраструктурни проекти- Проектиране и изграждане на обекти от транспортна, енергийна и индустриална инфраструктура.
5. Проектиране и изграждане на ОВК инсталации
6. Проектиране и изграждане на отоплителни,електрически ,климатични и други инсталации.
7. Ремонт на недвижими културни ценности и сгради с категория “световно значение” и “национално значение”.

Авиейшън Сървисиз България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6014866/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с предоставяне на услуги по наземно обслужване – физическа и документална обработка, складиране и проверка за сигурност на товари и поща (включително специални и опасни товари) и наземен транспорт. Складиране под митнически контрол на пратки (входящи, изходящи и транзитни товари). Търговско представителство на авиокомпании във връзка с превоз на товари и поща.

Авко АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5168/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство и продажба на индустриални уплътнения, продукти от политетрафлуоретилен (ПТФЕ), уплътнителни листи, набивки, графит, термоизолационни материали.

Автоелектрик България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6011471
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани c производство на кабели за първо вграждане за автомобилната промишленост.

Автокам България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5495/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Търговия и сервиз на товарни и специализирани автомобили, автобуси, специализирани надстройки, комунална техника, кофи и контейнери за битови и
зелени отпадъци, летищна техника, пожарна и аварийно-спасителна техника, пътно- строителна, пътно-поддържаща техника, ремаркета и полуремаркета, хидравлични манипулатори, автокранове, вишки. Търговия с резервни части за тях.

АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6579/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Продажба, доставка и монтаж на авточасти. Сервизна дейност. Ремонт на леки, лекотоварни, товарни и специализирани товарни автомобили.

Агарта - ЦМ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS 050504-01
Сертификатор: Intertek
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Търговия на едро и дребно с медицински изделия и дезинфектанти.

Агрия АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 2010/37474.2
Сертификатор: AFNOR Certification
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство и доставка на химически продукти за растителна защита.

Агроинсект ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: СУОС 05002
Сертификатор: OTC
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Пест контрол. Обследване, планиране и контрол. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Агрострой ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 006-00096-E
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на компост.

Адванс Инженеринг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5677/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Управление на проучвателна и проекто-консултанска дейност в областта на енергетиката. Управление на проектиране, консултиране при изграждането и
изграждане на съоръжения за производство и пренос на ел. енергия. Управление на проектиране, консултиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в железопътния транспорт. Управление на проектиране,
строителство, реконструкция и рехабилитация на инфраструктурни обекти.

Адванс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/12312/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и ремонт на машини за добив и преработка на инертни материали, сухи строителни смеси. Изграждане и монтаж на цели пресевни инсталации. Изработка на шламови помпи, хидрофори и нестандарно оборудване.

АДВАНС СТРОЙ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5910-S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради. Изграждане на инфраструктурни проекти.

Аделина стил - 99 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368282/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с управление на Строителство и реконструкция (включително разрушаване) на жилищни и индустриални сгради, културни и исторически обекти, пътна инфраструктура – пътища, улици, тротоари, ВИК съоръжения. Земни работи.

Адис Груп ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 501703 UM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти.

страници:   1 2 3 4

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.