Справочник консултантски фирми

Наименование:  ISO Professional Consult Ltd.
   
Адрес:
гр. Пловдив
ул. „Никола Карев” № 20
офис Пазарджик
ул. „Гладстон” № 37
тел./факс: 034/ 44 38 63;
GSM: 0894 319 643

E-mail: iso_professional@abv.bg
www.iso-bg.org

Овладените трудности 
са спечелени възможности
                          У. Чърчил

За нас

„ISO Professional Consult” Ltd. е компания, чиято основна дейност е разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване на Системи за управление в съответствие с изискванията на Международните мениджърски стандарти.

Продуктите на фирмата са специализирани, но приложими във всички сфери на стопанския живот.

Ние вярваме, че само компаниите с визия ще оцелеят и ще постигнат устойчив растеж.Чрез предоставянето на качествени услуги имаме възможност да се отличим и да завоюваме пазарна позиция. Ние и нашите клиенти се радваме на успех, като реализираме предимствата от трансфер на знания и внедряване на добри бизнес практики.

Нашата мисия е:

да направим клиентите си част от развитото и информирано бизнес общество, което неминуемо ще доведе до повишаване на ефективността и ефикасността на техния бизнес.

Споделените ни ценности са:

Услугите които предлагаме са:

разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация , усъвършенстване и вътрешен одит на:

ISO 9001:2008 - Системи за управление на качеството
ISO 14001: 2004 - Системи за управление по отношение на околната среда
BS OHSAS 18001: 2007 - Системи за управление на безопасността и здравето при работа
ISO 27001: 2005 - Системи за управление на информационната сигурност
ISO 22000: 2005 - Системи за управление безопастността на храните
ISO/TC 16949: 2002 - Системи за управление на качеството в автомобилостроенето
QS 9000 - Системи за управление на качеството за автомобилни доставчици
TL 9000 - Системи за управление на качеството за телекомуникационни продукти и услуги
ISO 13485: 2003 - Медицинско оборудване. Системи за управление на качеството
AS/EN 9100: 2004 - Системи за управление на качеството в авиационната индустрия
HACCP - Анализ на опасността и контрол на критичните точки
GMP - ДХПП - Добри Хигиенни и Производствени Практики
GLOBALGAP - Стандарт за качествена земеделска продукция

Интегрирани системи за управление, съответстващи на два или повече международни  стандарта, оценка на управлението на одитираната организация за съответствие с международните стандарти и спецификации

и още предлагаме:

Нашите предимства са:

В заключение:

Фирмената ни култура е изцяло насочена към клиентите и нашите служители, като насърчаваме съвместната работа, взаимното уважение, открито и прямо общуване и стремеж към усъвършенстване.

Ние вярваме, че само добре подготвени и компетентни хора могат да предоставят на клиентите ни висококачествени  услуги.

Ние вярваме, че:

Овладените трудности 
са спечелени възможности
                          У. Чърчил