Справочник консултантски фирми

 

Избирайки „ХЕИК” ЕООД за Ваша консултантска организация Вие получавате качествени услуги отговарящи на вашите очаквания и обучение предаващо знания и умения


“Хелт Енвайрънмънт Инфосекюрити Консултинг” ЕООД – “ХЕИК” ЕООД www.heic.eu е българска консултантска фирма добре известна в гилдията, която е успяла да мотивира и привлече най-добрите професионалисти в областта на управленското консултиране. Дружеството поддържа и развива стратегическото си партньорство с “Кийпатгруп” Лимитед – „Keypathgroup” Ltd, Англия, като ги представлява за България и региона. При проявен интерес посетете www.keypathgroup.com.

“ХЕИК” ЕООД е първата Българска консултантска организация, която е защитила стандартът EN 16001:2009 за Енергиен Мениджмънт. Това е записано в обхвата на сертификата по ISO 9001:2008. За справка - http://www.club9000.org.

Консултантски услуги и Обучение

“ХЕИК” ЕООД предлага:

Консултантски услуги и обучение по интегрирани системи за управление, базирани на следните международни стандарти:

Консултантски услуги и обучение по:

Професионална квалификация на консултантския екип

Консултантите на “ХЕИК” EООД са регистрирани като сертифицирани водещи одитори в IRCA (International Register of Certificated Auditors). Управителят на “ХЕИК” EООД е сертифициран управленски консултант (CMC – Certified Management Consultant) в БАУКО – Българска Асоциация на Сертифицираните Управленски Консултанти, BAMCO – Bulgarian Association of Management Consulting Organizations, която е официален представител на IMC – Institute of Management Consultants, London и член на FEACO и ICMCI (моля посетете www.bamco.bg).

Всички от консултантския екип на „ХЕИК” ЕООД са участвали в над 1 900 сертификационни и надзорни одити като Водещи Одитори.

Опитът който притежават и като Водещи Одитори е безценен от гледна точка на професионалното познаване и прилагане на нормативните документи свързани с:

Списък на клиентите на ХЕИК ЕООД – всички успешно сертифицирани:

1.

ЕЛКАБЕЛ АД – гр. Бургас

ISO 9001:2000 – сертификация

2.

Риск Инженеринг АД

ISO 9001:2000 – сертификация

3.

Драгоман ЕЛ ООД – гр. Драгоман

ISO 9001:2000 – сертификация

4.

„ЕЛ-ТЕСТ” ЕООД

ISO 9001:2000 – сертификация

5.

Електроимпекс АД

ISO 9001:2000 – сертификация

6.

Найден Киров АД – гр. Русе

ISO 9001:2000 – сертификация

7.

АтомЕнергоПроект ООД

ISO 9001:2000 – сертификация

8.

ТИЛКОМ АД

ISO 9001:2000 – сертификация

9.

Кабел 2001 ЕООД – гр. Севлиево

ISO 9001:2000 – сертификация

10.

ЕМКА АД – гр. Севлиево

ISO 9001:2000 – сертификация

11.

Прамиз ООД

ISO 9001:2000 – сертификация

12.

СТАНИЛОВ ЕООД

ISO 9001:2000 – сертификация

13.

СТК Инженеринг ООД

ISO 9001:2000 – сертификация

14.

МОСТ АД

ISO 9001:2000 – сертификация

15.

УНИКОМ 2000 ЕООД

ISO 9001:2000 – сертификация

16.

КОМПЮТЕЛ ООД

ISO 9001:2000 – сертификация

17.

РДП София

ISO 9001:2000 + СО Маркировка

18.

ЕНКОН ООД

ISO 9001:2000 + СО Маркировка

19.

БГ БЕТОН ЕООД

ISO 9001:2000 + СО Маркировка

20.

ХЕЛПИК ООД

ISO 9001:2000 – сертификация

21.

Петрол Драгичево ЕООД – гр. Перник

ISO 9001:2000 – сертификация

22.

ЗИЕ АД – Г. Малина

ISO 9001:2000 – сертификация

23.

Александър МТВ ЕООД – гр. Кюстендил

ISO 9001:2000 – сертификация

24.

ФИЛКАБ АД – разширение на обхвата

ISO 9001:2000 – ресертификация

25.

„КОМФОРТ СЛ” ЕООД

ISO 9001:2000 – сертификация

26.

ДИ ЕЙЧ ЕЛ ФРЕЙТ – DHL Express

ISO 14001:2004 – сертификация

27.

„Ес Джи Проект” ЕООД

ISO 9001:2000 – сертификация

28.

„Алстом Пауър България” ЕООД

ISO 9001:2000 – сертификация

29.

„ТриЕЛ” ООД

ISO 9001:2000 – сертификация

30.

„Електроимпекс Ентърпрайз” ЕООД

ISO 9001:2000 – сертификация

31.

„ВИГОР 7” ЕООД

ISO 9001:2000 – сертификация

32.

„ДАНИМ 96” ООД – гр. Елин Пелин

HACCP / ISO 22000:2005 – Проект по ФАР

33.

Агенция “Прима” АД

ISO 9001:2000 – сертификация

34.

“Тотал Инженеринг” ООД

ISO 9001:2000 – сертификация

35.

„ЕЛРОН” ООД – гр. Перник

ISO 9001:2000 – сертификация

36.

„КРИС Р Холдинг” ООД

ISO 9001:2000 – сертификация

37.

“Трансконтинентал Бизнес Консултинг”

ISO 9001:2000 – сертификация

38.

“АИИ Дейта Процесинг” ООД

ISO 9001:2000 – сертификация

39.

„ФИЛКАБ” АД – гр. Пловдив

ISO 14001:2004 – интегриране с ISO 9001:2000

40.

„МОБА” ЕООД

ISO 9001:2000 – сертификация

41.

ФИЛКАБ АД – гр. Пловдив

ISO 14001:2004 – Проект по ФАР

42.

ET “Млечен Пулс – 95” – гр. Криводол

HACCP / ISO 22000

43.

ЕТ „КЕЙТ – Христо Чочев” – Панагюрище

HACCP / ISO 22000:2005 –Проект по ФАР

44.

„Хлебокомерс” ЕООД – Панагюрище

HACCP / ISO 22000:2005 –Проект по ФАР

45.

„ИНТРАКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

ISO 9001:2000 / ISO 9001:2008

46.

„ЕЛКА” ЕООД – гр. Стара Загора

ISO 9001:2008 – сертификация

47.

„МОСТ” АД

HACCP / ISO 22000:2005

48.

„Водоканалпорект – Металпроект Инженеринг” АД

ISO 9001:2008 – Сертификация и поддръжка на СУК

49.

“ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД-99” АД

ISO 9001:2008 – сертификация

50.

“Партнърс Мейнт Къмпани” ООД

ISO 9001:2008 – сертификация

51.

“Тракия Глас България” ЕАД – Завод за обр. стъкло – Шишеджам – гр. Търговище

ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 – тройно интегрирана система

52.

“БГ Секюрити Къмпани” ЕООД

ISO 9001:2008 – сертификация

53.

“Станилов” ЕООД

BS OHSAS 18001:2007  – интегриране с ISO 9001:2008 и сертификация

54.

„ЕЛРОН” ООД – гр. Перник

BS OHSAS 18001:2007  – интегриране с ISO 9001:2008

55.

„БИ ЕС - 80” ЕООД – гр. София

ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 – тройно интегрирана система

56.

„ХИДРОКОНСУЛТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД – гр. София

ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 – тройно интегрирана система

57.

„Софийска вода” АД – 1400 персонал

ISO 14001:2004

58.

“Станилов” ЕООД

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007

59.

“ИВЕНТ ДИЗАЙН” ООД

ISO 9001:2008 – сертификация

60.

“ФРАЙТРАК” ООД

ISO 9001:2008 – сертификация

61.

“ДЛВ” ЕООД

ISO 9001:2008 – сертификация

62.

“Тракия Глас България” ЕАД – Завод за плоско стъкло – Шишеджам

ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007

63.

“Тракия Глас България” ЕАД – Завод за домакинско стъкло – Шишеджам

ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007

64.

Омикс ЕООД

ISO 9001:2000/ISO 9001:2008

65.

Омикс Газ

ISO 9001:2000/ISO 9001:2008

66.

Омикс Плюс

ISO 9001:2000/ISO 9001:2008

67.

„ЕЛ–ТЕСТ” ЕООД

ISO 14001:2004 ОП „Конкурентоспособност”

68.

„ЕЛ–ТЕСТ” ЕООД

BS OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

69.

„ДЕКО ТЕХ МЕБЕЛ” ООД

ISO 9001:2008 – ОП „Конкурентоспособност”

70.

ИПО ООД – гр. Карлово

ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008

71.

НЮ СИСТЕМ ООД

ISO 9001:2008 и  BS OHSAS 18001:2007

72.

ТЕЛЕПОИНТ ООД

ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005

73.

„Строителна механизация” АД

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007

74.

Агенция “Прима” АД

ISO/IEC 27001:2005 – Проект по BG161PO003-2.1.03

75.

„Геосервизинженеринг” АД

ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007

76.

„Фортън Интернешънъл” АД

ISO 9001:2008

77.

„Лубрифилт” ЕООД

ISO 9001:2008

78.

„Партнърс Инженеринг” ООД

ISO 9001:2008

79.

„Трансинженеринг БГ” ООД

ISO 9001:2008

80.

„Аеро-Техника” ООД

ISO 9001:2008

81.

„Еуропиан Софтуер Дизайн” ООД

ISO 9001:2008

82.

РЕЛИНГ ЕООД

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007

83.

БУЛПРОС ЕООД

ISO 9001:2008

84.

АЛСТОМ ГРИД – Клон България

ISO 9001:2008

85.

Метроном ООД

ISO 9001:2008

86.

“НИК-ПОЛ Николай Георгиев” ЕТ

OHSAS 18001:2007

87.

Станилов ЕООД

ISO/IEC 27001:2005

88.

КНП Консулт ЕООД

ISO 9001:2008

89.

Kuwait Petroleum North West Europe (Q8) – Белгия, Холандия и Люксембург

ISO 9001:2008 като подизпълнител на KEYPATHGROUP LTD. United Kingdom

90.

Kuwait Petroleum South West Europe (Q8)

ISO 9001:2008 като подизпълнител на KEYPATHGROUP

91.

Kuwait Petroleum Italy Aviation Company

ISO 9001:2008 като подизпълнител на KEYPATHGROUP

Списък на клиентите на ХЕИК ЕООД – фаза изпълнение:

1.

Комтек-М ЕООД – гр. Варна

ISO/IEC 20000-1:2011 – Проект по BG161PO003-2.1.08

2.

Модус Консулт ООД

ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 – Проект по BG161PO003-2.1.08

3.

ВБ Студио ООД

ISO/IEC 27001:2005 – Проект по BG161PO003-2.1.08

5.

Гебрудер Хайнеман България ООД

ISO 9001:2008

6.

Пирдоп Инвест

ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

„ХЕИК” ЕООД има изготвени, одобрени и управлявани множество успешни проекти финансирани по ОП „Конкурентоспособност”.

 

За контакти:тел/факс. 02/ 813 2811; 813 2812; GSM 0897 870 980; e-mail: heic@cores.bg; heic@mail.bg; heic@abv.bg;