Справочник консултантски фирми

1. Наименование:
АДС Консулт БГ ЕООД
ЕИК 203862684

2.Седалище и адрес на управление:
2040 гр. Долна баня
ул. Бистришка № 14, ет. 2
GSM Управител: 088 907 775
mail@ads-consult.eu
www.ads-consult.eu

3. Лице за контакти: инж. Ангел Сапаревски – Управител

4. Предмет на дейност:

5. Референции:

Реализираните проекти от "АДС консулт БГ" ЕООД са над седемстотин, в практически всички отрасли - производство и проектиране, търговия, информационни и комуникационни технологии, специална продукция, енергетика, спедиция, дизайн, хранително-вкусова промишленост и др.

Проекти реализирани от експерти на фирмата са както с национално значение за България, така и в средни и малки предприятия.

6. Специфична информация:

В "АДС консулт БГ" ЕООД работят 10 души експерти с богат опит в изграждането на СУ на качеството, на околната среда, GMP, HACCP, GDP и др.
Това дава възможност, което е и практика на фирмата, да реализира проекти в съкратени срокове, както и да осъществява едновременно паралелно множество проекти.

7. Кратък списък на подготвените от нас и сертифицирани наши клиенти:

1. "Агис" ООД – Стражица ISO 9001:2000; HACCP
2. "АЙВИ – 84" ЕООД – гр. София ISO 9001:2000; HACCP
3. "Алимет" ООД – Бяла ISO 9001:2000, HACCP
4. “Анатоли Чернев – Цион” ЕТ – Шумен 9001:2000;
HACCP
5. "АНТАРЕС България" ООД – София
ISO 9001:2000;
6. АСО "Викинг - Николов" ООД – София
ISO 9001:2000
7. АСО "Викинг - Николов" ООД – Бялата река: хотелски к-кс
ISO 9001:2000, HACCP
8. "Ахат – Х" ЕООД – София
ISO 9001:2000; HACCP
9. "Балканкопи" ООД – София
ISO 9001:2000
10. "БАКС 99" АД – София
ISO 9001:2000 
11. "Бараж" ООД – Ст.Загора
ISO 9001:2000
12. "Белтекс М" ЕООД – Лом
ISO 9001:2000
13. "Бомар Спед" ООД – гр. София –
ISO 9001:2000
14. "Бонус" ЕТ – Смолян
EN 45004:1995
15. "Бохемис" ЕООД – София
ISO 9001:2000, HACCP
16. "Бобал - Бояджиев" ЕООД - София
ISO 9001:2000, HACCP
17. "Булармекс ИК" ЕООД – Пловдив
ISO 9001:2000
18. "Булмет и ко" ООД – Долна баня
ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001:1999
19. "Булред" ООД – София
ISO 9001:1994
20. "Бургас Таг сървиз" ООД - Бургас
ISO 9001:2000, ISM Code (Международен кодекс за управление на без пасността в корабоплаването)
21. "Българска захар" 2002 ООД – Долна Митрополия
ISO 9001:2000 и HACCP
22. "Вапцаров" – Плевен
ISO 9001:1994
23. "ВЕРТА" ООД – София
ISO 9001:2000
24. "Видеомакс АВС" ООД – София
ISO 9001:2000
25. "Велинов" ЕТ – Велинград
ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001:1999
26. "В и К" – Пазарджик
ISO 9001:2000
27. "В и К" – Пазарджик
ISO 17025:2000
28. "Вилмак" ООД – София
EN 45004:1995
29. "Висота" ЕТ – Благоевград
ISO 9001:2000
30. "Витоша" АД – София
ISO 9001:2000
31. "Вихрен – Бл" АД – Благоевград
ISO 9001:2000
32. "Водно стопанство" ООД – Пазарджик
ISO 9001:2000
33. "Водно стопанство" ООД – Пазарджик
EN 45004:1995
34. "Вю Поинт" ООД – София
ISO 9001:2000
35. "ГАМА КОНСУЛТ" – София
ISO 9001:2000
36. “Геотехника Инженеринг” ООД –
ISO EN 17025:2000
37. "Груп 7" ЕООД – София
ISO 9001:2000
38. "ДАНЗАС" ООД – София
ISO 9001:2000
39. "Дженмарк България" АД - ISO 9001:2000
40. „Джи Ел Ем Системс“ ООД София – ISO 9001:2008
41. "ДЕКОР – РДМ" ЕООД – София ISO 9001:2000
42. "Делтаком електроникс" ООД – София
ISO 9001:2000
43. "Денима" ООД – София
ISO 9001:2000
44. "Дилекс" ООД – София
ISO 9001:2000
45. "Димес 2000" ООД – Ст.Загора
ISO 9001:2000; HACCP
46. "Донау транзит" ООД – Русе
ISO 9001:2000
47. "Евротрейд 2000" ООД – София
ISO 9001:2000
48. "Екотоп" ЕТ – София
ISO 9001:1994
49. "Експрес сервиз" ООД – Русе
ISO 9001:2000
50. "Експрес сервиз" ООД – Русе
EN 17025:2000
51. "Електроника" АД – София
ISO 9001:2000
52. "Електроразпределение - Ст.Загора" ЕООД клон Сливен
ISO 9001:2000
53. "Електроразпределение – Ст.Загора" ЕООД клон Сливен
EN 45004:1995
54. "Елснер-София" ЕООД – Вършец
ISO 9001:2000, HACCP
55. “Елтелком” ООД – Пловдив
ISO 9001:2000
56. "Елтроник" ООД – Севлиево
ISO 9001:2000
57. "Енергоремонт – холдинг" АД – София
ISO 9001:2000, OHSAS 18001:1999
58. “Енко Вендинг” ООД – София
ISO 9001:2000; HACCP
59. "Ермаска" ЕТ – Оризаре
ISO 9001:2000; HACCP
60. "ЗИТ" АД – София
ISO 9001:1994
61. "Завод за изчислителна техника" АД -София
ISO 9001:2000
62. "Иван Славов – Сливен" ЕТ
ISO 9001:2000
63. "Индустриал комплект" ЕООД – Пловдив
ISO 9001:2000
64. ИНБПМКК /Институт Национална банка за ПМКК/ към ХТМУ София – ISO 9001:2008
65. "Йордан Коцев" ЕООД – София ISO 9001:2000
66. „К и К МЛС“ ООД София – ISO9001:2008
67. "Кирчеви" ООД – Пловдив БДС EN ISO / IEC 17020:2005
68. "Карголог Вайс" ЕООД – София
ISO 9001:2000
69. "Контракс" ООД – София
ISO 9001:2000
70. "Констру.Мат - 2000" ООД – Варна -
ISO 9001:2000
71. "Крес – Д" ЕООД – Казанлък
ISO 9001:2000
72. "Лаура 2003" ЕООД – София
ISO 9001:2000 и НАССР
73. "Либърти фудс сървисиз" ЕООД – София
ISO 9001:2000, НАССР
74. "ЛОТ" ООД – София
ISO 9001:1994
75.
"M3 Communications group" – София ISO 9001:2000
7
6. "М&М СО" ЕООД – София ISO 9001:2000
7
7. "М&М Ер Карго Сървис БГ"ООД – София – ISO 9001:2000
7
8. "Мария-Мария Цонкова" ЕТ – Плевен -ISO 9001:2000; HACCP
7
9. "Медицински център "Ястреб медикъл"" ЕООД Бургас EN 45004:1995
80. "Металтрейд" ООД – София
ISO 9001:2000
81. “Микроарт-7” СД – Белене
ISO 9001:2000; HACCP
82. "Минпроект" ЕАД – София
ISO 9001:2000
83. МДЗ "Балша" АД – Балша
ISO 9001:2000
84. "Милицер и Мюнх М И М БГ" ООД – София
ISO 9001:2000
85. "Мобиле" ООД – Варна
ISO 9001:2000
86. "Модена 2000" ООД – София
ISO 9001:2000
87. “Монтком” ООД – Берковица
ISO 9001:2000; HACCP 
88. "МОТО – ПФОЕ импортьор" ЕООД – София
ISO 9001:2000
89. "МОТО – ПФОЕ филиал Люлин" ЕООД – София
ISO 9001:2000
90. "МОТО – ПФОЕ филиал Младост" ЕООД – София
ISO 9001:2000
91. "МОТО – ПФОЕ филиал Пловдив" ЕООД – София
ISO 9001:2000
92. "МОТО – ПФОЕ филиал Варна" ЕООД – София
ISO 9001:2000
93. "МОТО – ПФОЕ филиал Бургас" ЕООД – София
ISO 9001:2000
94. "МОТО – ПФОЕ филиал Русе" ЕООД – София
ISO 9001:2000
95. "МОТО – ПФОЕ филиал Стара Загора" ЕООД – София
ISO 9001:2000
96. "Н.И.Н.- ТЕК" ЕООД – Севлиево
ISO 9001:2000
97. "НОКИ – ДНС" ЕООД – София
ISO 9001:2000
98. "Обитех" ЕООД – София
ISO 9001:2000
99. "Овърсийз Хоризонт" ООД – гр.Варна
ISO 9001:2000; HACCP
100. "Оливия" ООД – Силистра
ISO 9001:2000; HACCP
101. "Орбит" ЕООД – София
ISO 9001:2000
102. "ОРТ" ООД – София
ISO 9001:1994
103. "ОРТОМЕД" ООД – София
ISO 9001:2000
104. "Пантелей Тошев" ЕООД – София
ISO 9001:2000, HACCP
105. "Пивоварна София" АД – София
ISO 9001:2000, НАССР
106. "Провими Груп" – София
ISO 9001:2000, HACCP
107. "Провими" ООД клон
ISO 9001:2000, HACCP
108. "ВИАНД" АД -
ISO 9001:2000, HACCP;
109. "Провими Несебър" АД -
ISO 9001:2000, HACCP
110. "Провими Вианд" АД
ISO 9001:2000, HACCP;
111. "Провими Ситово" АД
ISO 9001:2000, HACCP;
112. "Провими Севлиево" АД
ISO 9001:2000, HACCP;
113. "Провими Зара" АД
ISO 9001:2000, HACCP
114. "Профекс хляб" ООД – Ботевград
ISO 9001:2000, HACCP
115. "Профекс хляб" ООД – Самоков
ISO 9001:2000, HACCP
116. "Пътища и съоръжения" АД – София
ISO 9001:2000
117. "Пътища и съоръжения" АД – София
EN 45004:1995
118. "Пътища и съоръжения" АД – София – Система за оценяване на съответствието на строителен продукт
119. "РИД Х7" ЕООД - София
ISO 9001:2000
120. "РИОСВ" – Хасково
ISO 17025:2000
121. "РОНОС" ООД – София
ISO 9001:2000
122. "Руен – Елит" АД – София
ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001:1999
123. "СЕЛТ" ООД – Пловдив
ISO 9001:2000
124. "Сипо Трейдинг" ООД – Стара Загора
ISO 9001:2000 и 14001:1996
125. "Скорпион шипинг" ООД – София
ISO 9001:2000, HACCP
126. "Славчо Дулев" ЕТ
ISO 9001:2000
127. "Славчо Дулев" ЕТ
EN 45004:1995
128. "Славчо Дулев" ЕТ
ISO 17025:2000
129. “Соларис - АС” ЕООД – София
ISO 9001:2000; HACCP
130. "София Митърс сървисиз" ООД – София
ISO 9001:2000
131. "СТИЛМЕТ" АД – София
ISO 9001:2000
132. “Стратекс” ООД – София
ISO 9001:2000
133. "Струма – С" ООД – Сандански
ISO 9001:1994
134. "Тангра АВ" ООД – София
ISO 9001:2000
135. "ТВС ИНКОМ" ООД – Пловдив
ISO 9001:2000
136. "ТВС ИНКОМ" ООД – Пловдив
EN 45004:1995
137. "ТВТ холдинг" – София
ISO 9001:2000, НАССР
138. "ТЕКО" ООД – София
ISO 9001:2000
139. "Телком" ООД – Пловдив
ISO 9001:2000
140. "Телком" ООД – Пловдив
EN 45004:1995
141. "Телком" ООД – Пловдив
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999
142. "Теракомстрой" ООД – Пловдив
ISO 9001:2000
143. "Теракомстрой" ООД – Пловдив
EN 45004:1995
144. "Технотрейд - КО" ЕООД – Пловдив
ISO 9001:2000
145. ТЕЦ "Марица изток 2" АД
ISO 17025:2000
146. "ТНС шипинг & форуърдинг" ООД – Бургас
ISO 9001:2000
147. "ТНТ-21 Тодор Тодинов" ЕТ – София
ISO 9001:2000, HACCP
148. "Тотема" ЕООД – София
ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001:1999
149. "Транслог" ООД – София
ISO 9001:2000
150. "Транспрес" ООД – София
ISO 9001:2000
151. "Трансремонтстрой" ЕАД – София
ISO 9001:2000
152. "Трансремонтстрой" ЕАД – София
ISO 14001:1996
153. "Трансремонтстрой" ЕАД – София
OHSAS 18001:1999
154."ТРАПС – Тома Йоцов" ЕТ – София
ISO 9001:2000
155. "Успех – ССБ" ЕООД – клон Плевен
ISO 9001:2000
156. "Успех – ССБ" ЕООД – клон Плевен НАССР,
OHSAS 18001:1999
157. "Фидес Интерконсулт" ООД – София
ISO 9001:2000
158. "Формопласт" АД – Кърджали
ISO 9001:2000
159. "Хаман – Авимекс" ЕООД – София
ISO 9001:2000
160. "Хермес блитц 2000" ЕООД – Кърджали
ISO 9001:2000
161. "Хидромонтаж Л" ООД - Сливен
ISO 9001:2000
162. "Хидромонтаж Л" ООД – Сливен
EN 45004:1995
163. "Хидромонтаж Л-СГ" ООД – Сливен
ISO 9001:2000 (сгуроотвала на ТЕЦ МИ2)
164. "Хидроникс" ЕООД – Казанлък
ISO 9001:2000
165. "Шенкер" ЕООД – София
ISO 9001:2000
166. "Шведски кибрит плам България" – Костенец
ISO 9001:1994;
167. "ШИКЛЕ" ЕООД – София ISO 9001:2000, HACCP;
168. „ЧОЧО БУМ“ ЕООД – София ISO 9001:2008