Справочник консултантски фирми

Бизнес решения

създаващи конкурентно предимство

Фирма СТАРКС е независима компания, която от 2002 година предоставя решения, свързани с управлението на бизнес процесите в организациите.

Компанията разчита на млад и динамичен екип, който съчетава опит в областта на информационните технологии със съвременно „know-how“ за фирмено управление. В обхвата на дейността на фирмата влизат:

Предлаганите услуги имат за цел да спомогнат за повишаване на удовлетвореността на клиентите, да подобрят извършването на операциите и да доведат до положителен ефект върху постигнатите от организациите финансови резултати.

Сътрудничество

Компанията работи съвместно със световно признати сертифициращи организации, някои от които са:

Фирма Старкс е партньор на Бизлинк ООД, като двете компании предлагат съвместно консултантски услуги, свързани с внедряване на CRM системи и решения за бизнес анализ.

Специалисти

Специалистите в компанията са мотивирани млади хора, доказали своите знания, компетенции и умения за работа в екип. Отличава ги тяхната ориентираност към клиента, поставянето на неговите потребности и изисквания на първо място и способността им да се справят с предизвикателствата при реализацията на отделните проекти.

Предизвикателства

Основно предизвикателство пред СТАРКС е да се наложи като водеща на българския пазар компания, предоставяща бизнес решения в сферата на фирменото управление.

Уеб сайт

http://www.bsgroup.biz

Контакти

София, бул. "Гоце Делчев" 103, ет.4, офис 9
T: +359 2 946 10 58
М: +359 888 807902
Ф:+359 2 946 11 92
office@bsgroup.biz