Справочник консултантски фирми

1. Наименование: 
„Консултантска къща ЛЕГА РИСЪРЧ КОНСУЛТ” ООД
   
2. Седалище:

София, 1000
ул.”Г.С.Раковски” 161-А, ет.3
телефон: 02/ 986 74 90
факс: 02/ 981 82 97
E-mail: legaresearchconsult@abv.bg
Интернет адрес: www.legaproperty.com

 
3. Ръководител:

Станислава Тихомирова- управител
Десислава Маркова- организатор дейности

4. Предмет на дейност:

Консултантка Къща "ЛЕГА РИСЪРЧ КОНСУЛТ" ООД е създадена през 2006г. Фирмата е правоприемник на дългогодишна работа в областта на консултирането и адвокатските услуги, а по-голямата част от екипа е събрана още през 1992г.

Дейността на "ЛЕГА РИСЪРЧ КОНСУЛТ" ООД е насочена към предоставяне на консултантски услуги при разработването, внедряването и работата на Системи за управление, съгласно изискванията на международни стандарти:

С КАКВО СЕ ОТЛИЧАВАМЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ?
"ЛЕГА РИСЪРЧ КОНСУЛТ" ООД е единставената консултантска компания, предлагаща на клиентите си и правно-юридически консултации във връзка с внедряването на Системи за управление и във връзка с тяхната обичайна дейност. Дружеството ни работи съвместно с Адвокатско дружество и осигурява на своите клиенти:

ОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА НАШАТА ДЕЙНОСТ СА:

 

Разполагаме с екип от високо квалифицирани консултанти и експерти в областта на съвременното организационно управление и изискванията на международните стандарти. Всички наши консултанти разполагат със сертификати за вътрешни одитори на Системи за управление на качеството, околната среда и ЗБУТ, а ръководителите ни със сертификати за водещи одитори по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.