Справочник консултантски фирми

http://www.lot-consult.com
   
Наименование: ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД
 
Централен офис: 1612 София, ж.к. Лагера ул. "Троянски проход" 16
тел.: 02 917 29 18, GSM: 0888215379, факс: 02 917 29 21
e-mail: office@lot-consult.com
Офис Бургас: ул. Цар Петър 14, ет. 1
Офис Хасково: ул. Драгоман 14, ет. 5, офис 1
Управител: Димитър Коларов

Служба по трудова медицина

За Ваше улеснение нашият екип ви обслужва на място на посочения от Вас адрес в подходящо за Вас време!

Център за професионално обучение

Орган за контрол от вида "С"

Разработване и внедряване на системи за управление

Кои сме ние?

ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е водещ доставчик на услуги в областта на безопасните и здравословни условия на труд с 20-годишен опит.

Дружеството предлага цялата гама от услуги в сферата на Безопасността и здравето при работа и разполага с най-съвременните лабораторно-измервателни уреди.

Висококвалифицираните специалисти на ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД допринасят за качеството на предоставяните услуги. Те, заедно с внедрените, сертифицирани и функционира­щи четири системи за управление, осигуряват надеждно и професионално обслужване на всички клиенти.

Нашата мисия е да бъдем максимално полезни на нашите клиенти, като им съдействаме да осигурят здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с българското и европейско законодателство.

Нашите клиенти са големи, средни и малки предприятия от всички икономически сектори - производство, транс­порт, строителство, нефт и газ, банки, образование, държавни органи, търговия на едро и дребно, телекому­никации, минно дело и др.

Най-големият и най-престижен клиент на ЛОТ- КОНСУЛТ ЕООД е Европейската комисия, изпълнителният орган на Европейския съюз.

Ние предлагаме: