Справочник консултантски фирми

 

1. Наименование:  "ИНФОСАЙТ" ЕООД
2. Седалище: гр. Пловдив, ул. "Рая" №12, ет.1, офис №1
тел. 032/30 64 62, моб. тел. 0883 31 20 60,
e-mail: office@infosite.bg
www.infosite.bg
3. Ръководител: инж. Георги Василев

4. Предмет на дейност:

Консултирането и обучението се извършват от високо квалифицирани специалисти, преминали IRCA обучение за водещи одитори. Натрупаният опит на нашите консултанти в производствената сфера, сферата на услугите и държавната и общинска администрация са гаранция за ефикасността и ефективността на внедряваната система за управление.

5. Референции:

През периода от 2009 – 2013 г. консултанти на фирмата подготвиха за сертификация над 40 системи за управление по горните стандарти, като някои от тях са -Община Камено, Община Струмяни, Бъдещност АД, Дилтекс ООД, Булпалет ЕООД, Хелт Импорт ООД, Бонанза-Бачорски ООД и др.