Справочник консултантски фирми

....качеството започва с нас
 ....quality starts with us

Контакти

ВАРНА, ул. Г. Бенковски 90, оф. 2 

Т/Ф 052 604619

maria@interconsultnova.com
Maрия Димитрова – Прокурист

www.interconsultnova.com 

СОФИЯ , ул. Бузлуджа 29, оф.2

Т/Ф 02 9541140 / 9541120

savina@interconsultnova.com
Савина Божинова - Управител

РУСЕ, ул. Атнас Буров 2

Т/Ф 082 870400 / 870399

Представяне

„ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА“ ЕООД е консултантска компания, основана през 2005 година в гр. София. Основно направление на дейността е:

В нашите офиси в градовете Варна, София и Русе работи екип, изграден от високо квалифицирани консултанти с богат опит.

През последните години постигнахме високо ниво на експертиза в областта на изграждане и внедряване на системи за управление, съгласно стандарти ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, HACCP, ISO/TS 16949:2009 и др.

„ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА“ е пълноправен член на Сдружение "Клуб 9000".

Като доказателство за качествено управление на процесите и спазване на високо ниво на сигурност на информацията, „ИНТЕР КОНСУЛТ НОВА“ ЕООД притежава сертифицирана система за управление на качеството и сигурността на информацията.