Справочник консултантски фирми

 Наименование: 
Интегрити Консултинг ООД
   
 Ръководител:
Румяна Костова – Управител
Росен Пашов – Управител
   
 Адрес:

София 1303
зона Б-18, ул. „Овче поле” 122, ет 4
Тел. 02/ 8139600
Факс: 02/8139602
E-mail: integrity@integritybg.com
Web site: www.integritybg.com

Предмет на дейност:

Интегрити Консултинг ООД предлага консултантски услуги и обучение в следните направления:

Експерти:

Интегрити Консултинг ООД разполага с екипи от висококвалифицирани консултанти с богат практически опит в разработването, внедряването и сертифицирането на над 50 системи за управление в България и Македония.

Друга информация: