Справочник консултантски фирми

http://www.emest.net
   
1. Наименование: КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА „ЕМЕСТ” ООД
 
2. Седалище: 1582 София, ж.к. Дружба 2, бл. 405, вх. А
GSM:0888/113994, GSM:0899/228495; 0895 636950
e-mail: emest@abv.bg
3. Ръководител: инж. Ваня Иванова, управител 

4. Предмет на дейност

Консултантски услуги, одити и обучение по системи за управление съгласно ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 27001 и др.

5. Референции:

6. КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА „ЕМЕСТ” ООД предлага:

Екипът на фирмата има дългогодишен опит като консултанти при разработване и внедряване на системи по управление и като одитори в следните области: