Справочник консултантски фирми

Наименование:  Европейски център за качество ООД (ЕЦК ООД)
Управител: Людмил Манев
Адрес:

гр. София 1756
ул. Рачо Петков Казанджията 8,
ADORA Бизнес Център, ет. 6
Тел.: (+3592) 971 8932, (+3592) 971 8931
Факс: (+3592) 971 8091
E-mail: office@ecq-bg.com
Web: www.ecq-bg.com

Европейски център за качество ООД (ЕЦК ООД) е модерна консултантска компания, основана през 2001 година в гр. София. Компанията е пълноправен член на Българска асоциация за управление на консултантските организации /БАУКО/ и е специализирана в следните направления:

ЕЦК ООД предоставя висококвалифицирани консултантски услуги благодарение на екипа си от професионалисти, притежаващи опит в изпълнението на проекти на национално и международно ниво, и на непрекъснатия стремеж за по-пълно удовлетворяване на нарастващите и разнообразни потребности на клиентите си. ЕЦК ООД работи в тясно сътрудничество с редица чуждестранни партньори, между които са висши училища, образователни институции, консултантски компании, квалификационни центрове, неправителствени организации и други.

ЕЦК ООД има завиден опит в разработването и внедряването на пълното портфолио от международни стандарти от ISO 9001:2008 до ISO 50001:2011. Компанията е изградила повече от 90 Системи за управление, които са сертифицирани от десет различни сертифициращи организации.

ЕЦК ООД е първата компания в България, която е разработила и внедрила Система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001:2011 в община Баните, област Смолян под Шведска акредитация. ЕЦК ООД е и първата компания в България, разработила и внедрила СУЕ съгласно ISO 50001:2011 в производствено предприятие – фирма Камберов ЕООД, град Горна Оряховица под Италианска акредитация. През 2017г. още пет общини, консултирани от фирмата, бяха успешно сертифицирани под ISO 50001:2011 под Германска акредитация. През тази година ЕЦК ООД разработи Системи за енергиен мениджмънт в още 15 МСП и те бяха сертифицирани по ISO 50001:2011.

ЕЦК ООД от основаването си е разработил, координирал и съдействал за изпълнението на над 350 проекта и инициативи на национално и международно ниво. Компанията е създала, координирала и участвала в повече от 70 международни проекта в цяла Европа и е разработила 280 проекта за общини и предприятия в България.

ЕЦК ООД успешно изпълни проект през 2016г., подкрепящ МСП в създаването на по - иновативна работна среда. Благодарение на високото качество на постигнатите резултати, този проект бе отличен от Европейската комисия като добра практика в рамките на програма "Еразъм+".

Сред най - мащабните нови проекти, разработени от ЕЦК, са две тригодишни инициативи за изграждане на иновационния капацитет на университети от страни извън ЕС. В тези инициативи ЕЦК си сътрудничи с 28 партньорски университета от Европа, Кения, Уганда, Танзания, Индия, Непал, Шри Ланка и Филипините. Тези проекти се открояват не само с мащабните си мултикултурни консорциуми, но и с интересните си подходи към разработване на иновационен капацитет, който да подкрепя създаването на стоки и услуги за по-бедните слоеве от населението и паралелно с това да развива пригодността за заетост на студентите.

През 2018г. ЕЦK ООД участва в създаването на "Европейска асоциация за качество в мобилността" EAQOM, със седалище в Брюксел.