Справочник консултантски фирми

Наименование:  Европейски проектен център ООД
Ръководител: Ирина Делчева
Адрес:

Кърджали 6600
ул. Металург 4
Тел. 0361/ 83755
Факс: 0361/ 83765
E-mail: office@epcenter.biz
Web site: www.epcenter.biz

Предмет на дейност:

„Европейски проектен център” ООД е търговско дружество, създадено през 2006 година, с основен предмет на дейност консултантски услуги в помощ на общини, фирми и нестопански организации при кандидатстването за финансиране по предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и внедряването на международни стандарти.

Европейски проектен център предоставя на своите клиенти следните консултантски услуги:

Експерти:

Екипът на фирмата се състои от 12 специалисти на постоянни трудови договори и над 20 външни експерти. Всички членове на екипа са с дългогодишен управленски и административен опит в министерства, държавни агенции, общини, консултантски фирми и неправителствени организации.

Мисията на фирмата и екипа е да създава благоприятни условия за развитието на малкия и средния бизнес, да подпомага съществуващите МСП, да генерира нови идеи, с което да даде своя принос за устойчиво местно развитие. Ние се стремим да предоставим най-добрите продукти и услуги за български общини, малки и средни предприятия, неправителствени организации, училища, читалища и др., с което да съдействаме за техния успех и хармонизация с европейските и световни практики.

Друга информация:

Основни проекти за последните три години