Справочник консултантски фирми

 

 

1. Наименование:  ЕВРОБИЗНЕС КОНСУЛТ 21 ЕООД
   
2. Седалище и адрес за кореспонденция:
1756 София, ул. Овчаренски водопад 2, вх.Б, офис 44
GSM: 0895 581 599
4000 Пловдив
ул. “Варшава” №11, ет. 2
GSM: 0895 581 599
GSM: 0886 405 035

e-mail: eurobusiness@abv.bg
   
3. Управител: 
Елисавета Иванова
e-mail: nikolowa_ina@abv.bg
   

4. Предмет на дейност:

Управленски и финансови консултации, в т.ч.:

Консултирането и обучението се извърва от високо квалифицирани специалисти, преминали обучение и сертифицирани одитори в  Германия. Международният опит на нашите консултанти в производствената сфера, сферата на услугите, държавната администрация, неправителствения сектор,  здравни и социални институции са гаранция за отлично функциониращи системи  за  управление.

5. Реализирани проекти:

6. Сътрудничество с други сродни организации:

7. Референции и реализирани проекти за консултации:

Участие в проекти:

1.  08013ни-15 /2008, „Изследване на приложимостта на тотално управление на качеството в малки и средни предприятия.
2. „ Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите” на Министерството за държавна администрация “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Eвропейския социален фонд 2008-2010 г.