Справочник консултантски фирми

Наименование:  Динамик 17 ЕООД
Управител: Росица Тикова
Адрес:

гр.Пловдив 4015
ул. Йордан Ковачев 2
Тел.: 0888508856
E-mail: office@dinamik17.com
Web: www.dinamik17.com

Предмет на дейност: Консултиране, планиране, разработване и внедряване на системи за управление.

Консултантски услуги, предлагани от нас са:

И още: