Справочник консултантски фирми

Профил на фирмата

Общи сведения

Дружеството “ДЖИ ПИ ЕЙ-ТВ” ЕООД е регистрирано през м. януари 2007г. със съдебно решение на СГС от 17.01.2007г. Съгласно съдебно решение №2 от 26.01.2007г. на СГС фирма ЕТ “ Громков - Петър Атанасов” е прехвърлена, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на дружество “ДЖИ ПИ ЕЙ-ТВ” ЕООД, което се явява пълен правоприемник на ЕТ “ Громков - Петър Атанасов”. Същинската дейност в областта на консултантските услуги е започнала през есента на 2001-та година. Създадена е да обслужва предимно вътрешния пазар.

Дружеството продължава да предлага консултантски услуги и обучение при разработка на системи за управление (на качеството, околната среда, безопасност на храните, здравословни и безопасни условия на труд, качествени преводачески услуги и т.н.), с цел да се повиши престижа на фирмата-клиент чрез усъвършенстване на дейността и, избор на най-подходящ метод на управление и постигане и поддържане на нейната конкурентно способност, след като Република България е вече член на Европейския Съюз.

Задачи

Дружество “ДЖИ ПИ ЕЙ-ТВ” ЕООД ще продължи да търси и работи за признанието на бизнес общността в неговата сфера на дейност и на финансиращите я организации като доставчик на висококачествени консултантски услуги, които са изчерпателни, гъвкави, планирани и осъществени според специфичните изисквания на всеки отделен клиент.

Цели на бизнеса

Дългосрочната цел на дружество “ДЖИ ПИ ЕЙ-ТВ” ЕООД е разрастване на дейността при постоянно усъвършенстване и повишаване на качеството на услугите, в съответствие с изискванията на Европейския съюз.

Краткосрочните цели на дружество “ДЖИ ПИ ЕЙ-ТВ” ЕООД са увеличаване обема на продажбите и постигане на печалба от основните консултантски услуги, предоставени от консултантския екип, както и увеличаване на видовете консултантски услуги. Удовлетвореността на клиента е ценен измерител, като обратна връзка от него, чрез които дружество “ДЖИ ПИ ЕЙ-ТВ” ЕООД изпълнява своите цели на развитие и непрекъснато усъвършенстване на услугите, които предлага.

Консултантите на дружество “ДЖИ ПИ ЕЙ - ТВ” ЕООД са и международно регистрирани сертифицирани одитори в IRCA (International Register of Certified Auditors).

Те са преминали успешно курса за водещи одитори по новите изисквания на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, HACCP и за икономист - мениджър по “Добри практики в производството и дистрибуцията на лекарствени продукти” към BUREAU VERITAS CERTIFICATION.

Дружество “ДЖИ ПИ ЕЙ-ТВ” ЕООД е международно сертифицирана фирма съгласно новите изискванията на EN ISO 9001:2015 и е една от първите в бранша.

Консултантските услуги, които дружество “ДЖИ ПИ ЕЙ–ТВ” ЕООД предлага, включват:

Клиентите на дружество “ДЖИ ПИ ЕЙ–ТВ” ЕООД:

1. Завършили проекти с Клиенти и успешна сертификация от независима сертифицираща организация:

 1. “ИЗОМАТ- ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - гр. София -сертификация по ISO 9001:2000
 2. “EЛKAБEЛ&КO” АД - гр.София - ре сертификация по ISO 9001:2000
 3. “ФИЛКАБ” АД - гр. Пловдив - сертификация по ISO 9001:2000
 4. “ЕЛЕКТРИК” АД - гр. Радомир - ре сертификация по ISO 9001:2000
 5. “КОБО - 90” ООД - гр. София - сертификация по ISO 9001:2000
 6. “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - МЕТАЛПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД - сертификация по ISO 9001:2000
 7. “ЕАЗ” ООД - гр.Перущица - сертификация по ISO 9001:2000
 8. "АКВАСИСТ - ЕКО" ООД - сертификация по ISO 9001:2000
 9. "ЕКО - ПРОЕКТ 2000" ООД - сертификация по ISO 9001:2000
 10. “ВОДОКАНАЛПРОЕКТ- мрежи и съоръжения" - ООД - сертификация и ре сертификация по ISO 9001:2000
 11. “ГЕОКОНСУЛТ” ООД - София - сертификация и ре сертификация по ISO 9001:2000
 12. “ТОПЛОКОНТРОЛ” ООД - сертификация и ре сертификация по ISO 9001:2000
 13. “АК ЕЛЕКТРИК” АД - гр. Радомир - втора ре сертификация по ISO 9001:2000
 14. “ВЕКТОР КОНСТРУКТ” - ООД - сертификация по ISO 9001:2000
 15. “ПЪТПРОЕКТ - 2000” ООД - сертификация по ISO 9001:2000
 16. “ТОШЕЛ - 92” - ЕООД - сертификация по ISO 9001:2000
 17. “АК ЕЛЕКТРИК” АД - гр. Радомир - сертификация по двойна интегрирана система, а именно ISO 9001:2000/ ISO 14001:2004 и транзитивно преминаване по версия на ISO 9001:2008
 18. “ВЕКТОР КОНСТРУКТ” - ООД - сертификация по двойна интегрирана система, а именно ISO 9001:2000/ OHSAS 18001: 2007.
 19. “ТОШЕЛ - 92” - ЕООД - сертификация по двойна интегрирана система, а именно ISO 9001:2000/ и OHSAS 18001: 2007.
 20. “УОРЛД ИНВЕСТМЪНТ КЕПИТЪЛС” АД - сертификация по тройна интегрирана система, а именно ISO 9001:2000/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001: 2007
 21. АК ЕЛЕКТРИК” АД - гр. Радомир - сертификация по БДС EN ISO 3834-2:2005
 22. “ГЕОКОНСУЛТ” ООД - София - транзитивно преминаване по версия на БДС EN ISO 9001:2008
 23. “ПЪТПРОЕКТ - 2000” ООД - транзитивно преминаване по версия на БДС EN ISO 9001:2008
 24. „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД - сертификация по версия на БДС EN ISO 9001:2008
 25. „ЕЛЕКТРИКСИТИ - ДИЗАЙН” ООД - сертификация по версия на БДС EN ISO 9001:2008
 26. “ГЕОПРОГРЕС” ООД - сертификация по версия на БДС EN ISO 9001:2008
 27. “ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ” при УАСГ - сертификация по версия на БДС EN ISO 9001:2008
 28. “ЕМ КОМПЕКТ 33” ООД - транзитивно преминаване по версия на БДС EN ISO 9001:2008
 29. “КОЛОРА” АД - транзитивно преминаване по версия на БДС EN ISO 9001:2008
 30. „ТОР НАДЗОР КОНСУЛТ” ООД - сертификация по версия на БДС EN ISO 9001:2008
 31. „ЛУБРИФИЛТ“ ЕООД - сертификация по версия на БДС EN ISO 9001:2008.
 32. - “ОФШОР БЪЛГАРИЯ” ООД - сертификация по тройна интегрирана система, а именно ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001: 2007
 33. - „ХИДРОПРОЕКТ - СОФИЯ“ ЕООД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008
 34. - “СОЛАР ЛЕД ПАУЪР” ЕООД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008
 35. - “ПЕРФЕКТО” ЕООД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008
 36. - “РЕТРОБИЛД” ООД - сертификация по тройна интегрирана система, а именно ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001: 2007
 37. - „ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - СОФИЯ“ ООД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008
 38. - „ЕМУ - ПЕРНИК“ ЕООД - сертификация по тройна интегрирана система, а именно ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001: 2007.
 39. - “ТОШЕЛ - 92” - ЕООД - сертификация по тройна интегрирана система, а именно ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001: 2007
 40. - “ПРОЕКТ КОНСУЛТ 97” ООД - сертификация по двойна интегрирана система, а именно ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004.
 41. - „АФОРДАБЪЛ МОДУЛАР КОНСТРЪКШЪН” ООД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 42. - „ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ“ АД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 43. - „АРКАДИЯ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 44. - „АКВА АРКАДИЯ“ ЕООД - сертификация по БДС EN 15038 - Стандарт за управление на преводаческите услуги.
 45. - „КЮ -ВЕНТ“ АД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 46. - ЕТ „КРАКРА СОФТ - НАЧКО БОЖКОВ“ - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 47. - „ЛУБРИФИЛТ“ ЕООД - ре сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 48. - „ЕКО Лозенец“ ЕООД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 49. - “ГЕОКОНСУЛТ” ООД - нова сертификация по двойна интегрирана система, а именно ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004.
 50. - „ХИДРОПРОЕКТ - СОФИЯ“ ЕООД - нова сертификация по двойна интегрирана система, а именно ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004.
 51. - „АРКАДИЯ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - нова сертификация по двойна интегрирана система, а именно ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004.
 52. - „ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА“ ЕАД - ре - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 53. - “СОЛАР ЛЕД ПАУЪР” ЕООД - нова сертификация по тройна интегрирана система, а именно ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001: 2007
 54. „ЕМУ - ПЕРНИК“ ЕООД - ре - сертификация по тройна интегрирана система, а именно ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001: 2007.
 55. - „АРТ АУТО“ ЕООД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 56. - „ТСТ 2015“ ЕООД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 57. - „ДАЙНАФОРС“ ЕООД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 58. - „ЕУРОСТАР“ ЕООД - сертификация по БДС EN ISO 9001:2008.
 59. - „АРКАДИЯ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - нова сертификация по система за управление на сигурността на информацията – ISO 27001:2013.
 60. - “ГЕОКОНСУЛТ” ООД - нова сертификация по тройна интегрирана система, а именно ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, и BS OHSAS 18001: 2007.
 61. – „ДЖИ ПИ ЕЙ – ТВ“ ЕООД – поредна четвърта ре - сертификация по новата версия на ISO 9001:2015.

2. Завършили проекти с Клиенти по програма ФАР

 1. “ПИП ТРЕЙД” ООД –  HACCP/ISO 22000:2005 Проект по ФАР – като подизпълнител на ЕТ “КОНЕКО”
 2. “АКУРАТ МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ” ООД - HACCP/ISO 22000:2005 Проект по ФАР – като подизпълнител на ЕТ “КОНЕКО”
 3. “МАНДРА – ООД” с.Обнова - HACCP/ISO 22000:2005 Проект по ФАР – като подизпълнител на ЕТ “КОНЕКО”

 

 

 

Адрес за кореспонденция:
1712, София, България, ж.к. – Младост 3, бл. 305, вх. A, ет. 5, ап. 21
GSM: 0897 87 09 79; E – mail: gromkov_p_a@mail.bg; gromkov.p.a@gmail.com