Справочник консултантски фирми

„ГИВЕЛ 95“ ЕООД
Адрес: 1632 София

ж.к.“Овча Купел-1“, бл.423, вх.А, пк.42
Тел.02/9562622, 02/4792627, 0888 708 345
e-mail:George@givelconsult.com

Управител и собственик на фирмата е ст.н.с. д-р инж. Георги Стоянов Кехайов.

Основното направление на дейност на фирмата от нейното създаване е било управленско консултиране в областта на изграждане, внедряване и подготовка за сертифициране на Системи за управление на качеството, съответстващи на международния стандарт ISO 9001. По късно дейността се разширява с областите на консултиране и изграждане на Системи за управление на околната среда, съгласно ISO14001, Системи за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001, Системи за безопасност при производството на хранителни продукти – HACCP – системи (ISO 22000), Системи, свързани със сигурността на информацията ISO27000, обучение и одитиране на тези системи.

Основните направления на дейността ни е съсредоточена към:

Досега сме работили по изграждане и внедряване на над 200 системи за управление: ISO 9001, ISO13485, ISO14001, ISO 22000, BS OHSAS 18001, Интегрирани системи и Системи за производствен контрол.

Всички работещи за ГИВЕЛ КОНСУЛТ притежават престижни сертификати за консултанти, одитори или други компетенции, имащи отношение към работата на фирмата и предлаганите услуги за нейните клиенти.

Основни квалификации

LRQA Auditor/Lead Auditor Training course. Certificate No. 03235
Certificate IRCA No 1181796 (Курс и сертификат за международни одитори)
SGS-ICS Internal Quality Systems Auditing training course.
QSA International, RAB - Lead Auditor Training course ISO14001, Sert. No 2339
Cert. No. 036/015 (Курс и сертификат за вътрешни одитори)
SGS-ICS ISO Quality Assurance Development training seminar. Cert. No 2627
(Курс и сертификат – основни изисквания на СУК)
AFNOR Connaissance des normes ISO9001, AFNOR Assurance Qualit