Справочник консултантски фирми

GVК “ ГЕВАЛ-КОНСУЛТ “ ЕООД

 

Наименование: “ГЕВАЛ- КОНСУЛТ”ЕООД
Офис: София 1220 ж.к. “Толстой”, бл. 67, ет. 2, ап. 9
Тел./Факс: (02) 836-75-25, GSM 0887154969, Е-mail geval1@abv.bg
Представители: Пловдив (032) 82-53-42 - инж. Стефанов 23-51-53 /0899204800
Стара Загора 042/23-44-12 инж. Атанасов
Добрич - Петков (058) 3 88 58/ 4 37 51/ 0889639734
Ръководител: инж. Георги В. Димитров – Управител
Предмета на дейност е:
I. Изграждане и внедряване на системи за управление и подготовка за сертификация на :

II. Обучение на вътрешни одитори

III. Извършване на вътрешни одити от втора / трета страна
Във фирмата работят високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в производствената сфера, стандартизацията и системите за управление във всички сфери на производството и обслужването, като с внедряването, успешното сертифициране и поддържането на системите се постигат реални резултати и гарантирани успехи. Освен това ние разполагаме с обучени експерти регистрирани при нас за да можем да удовлетворим всякакви нужди на клиентите - предмет на тяхната дейност.

“ГЕВАЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД е подготвила за сертифициране на различни системи за управление в над 250 фирми в България , където са постигнати и реални трайни резултати

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001: 2008

“ГЕВАЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД като една от водещите фирми за разработване и внедряване на системи за управление, след внедряването извършва и поддържане на системите за да се поддържат и подобрят постигнатите резултати на фирмите.