Справочник консултантски фирми

1. Наименование: 
Б С Юнивърс
   
2. Седалище:
гр. София – 1408
Бул. България – 13, ап. 16
Тел./факс: + 359 2 859 6702
Мобил. Тел.: +359 888 956 807
e-mail: bs@bsunivers.com
web: www.bsunivers.com
 
3. Ръководители:
Борислава Сиракова – Гл. Изп. Директор
Татяна Манчева – Управител
 

4. Предмет на дейност:

5. Нашите клиенти: