Справочник консултантски фирми

1. Наименование: 
АЙ ТИ СИ И ООД
   
2. Седалище:
София 1784
бул. „Цариградско шосе" 115Г, бизнес център „Мегапарк“, ет. 1
тел.: +359 (2) 44 00 444
факс: +359 (2) 44 00 444
www.itce.com
info@itce.com
 
3. Ръководител:
Управляващ партньор: Нина Проданова - Йоцева
 
4. Обхват: Извършване на консултантски услуги и обучение в областта на бизнес анализа, качественото управление на ИТ услугите, проектите и информационната сигурност. Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на системи за управление на база международни стандарти: ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001 и ITIL. Стратегически съвети, препоръки и поддръжка при внедряването на ИТ технологии.

5. За Ай Ти Си И:

ITCE е основана в началото на 1998 година от млади и амбициозни ИТ специалисти. Стартира своята дейност като Microsoft Certified Technical Education Center, към момента е Златен партньор на Microsoft в две златни компетенции: Learning и Security и пет сребърни: Project and Portfolio Management, Systems Management, Server Platform, Desktop and Midmarket Solution Provider.

ITCE помага на успешния бизнес  да промени стила на работа и комуникация на IT и да постигне качествено управление на ИТ услугите, проектите и информационната сигурност. Повече от 10 години ние партнираме на бизнеса с нашия опит, иновативност, проектна дисциплина и експертиза. В партньорство с FoxIT, PMI и BMC (Remedy), името на ITCE на Балканите е синоним на консултации и обучение за ITIL, ISO 20000 и ISO 270001, управление на проекти и бизнес анализ. В партньорство с  Microsoft, CISCO и Linux Professional Institute е лидер на пазара на IT обучения.

6. Предмет на дейност:

7. Акредитации:

От май месец 2009 г. ITCE е официален акредитиран Център за професионално обучение (ЦПО) от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Чрез акредитацията си към НАПОО и дългогодишния си опит, ITCE предлага на организациите едновременно да получат европейско финансиране и обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Административен Капацитет”, като това не е единствения фокус. Другата основна насока, в която работи ITCE е консултиране за проекти свързани с ИТ по Оперативна програма „Регионално развитие”.

През месец август 2009 г. ITCE става първата фирма в България с акредитиран сертификат ISO 20000 (сертификатор Lloyd’s Register (LRQA)). Проектът е с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Акредитираният сертификат ISO 20000  е с обхват система за управление на ИТ услугите, която поддържа предоставянето на вътрешните ИТ услуги и поддръжка на приложения. 

8. Реализирани проекти през последните 2 години:

Специалистите на ITCE притежават следните сертификации: ITIL Expert; ITIL Manager Certificate; ISO 20000 Consultant; ITIL Foundation Certified; CISSP; Microsoft Certified Experts; MCSE;  MCDBA;  MCDT;  MOS;  MCLC; MCT; MSF Trainers; CCSP; CCSI; CCNP; CCNA; SCSE; CompTIA – Security+; Certified Technical Trainers