НОВИНИ

Програма за дейността на “Сдружение “Клуб 9000” – 2017 г.
още »

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Ръководство на Сдружение "Клуб 9000"

Управителен съвет:

ст.н.с. д-р Катерин Стефанов Катеринов - Председател

доц. д-р Елка Славчева Василева

инж. Жоро Спиридонов Маринов

Илко Милчев Бръчков, Магистър по Управление на качеството

н.с. инж. Митко Владимиров Мирчев

Контролен съвет:

Кремена Николаева Арамова - Председател

инж. Валентина Йорданова Петрова

инж. Юлия Иванова Ризова