НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

КАЛЕНДАР за развитие на Сдружение "Клуб 9000"

02.1991

Учредяване на сдружението от 6 фирми и 16 физически лица

От 1991

Основен организатор на ежегодната конференция, посветена на Световния ден на качеството през м. Ноември
(досега проведени 18 конференции)

От 1992

Издаване на Бюлетин за актуална информация в областта на качеството
(досега издадени 62 броя)

1993

Учредяване регионална организация на Сдружение “Клуб 9000” във Варна

1994

Учредяване регионална организация на Сдружение “Клуб 9000” в Габрово

02.1994

Броят на членовете на сдружението надхвърли 100
(23 фирми и 110 физически лица)

1995

Издаден първи брой на ежегодния Справочник “Качество. Консултантски и сертификационни организации в България”
(досега издадени 13 броя)

1995

Учредяване регионални организации на Сдружение “Клуб 9000” във Враца и Пловдив

1996

Учредяване регионална организация на Сдружение “Клуб 9000” в Ловеч

02.1996

Броят на членовете на сдружението надхвърли 200
(57 фирми и 196 физически лица)

1997

Издаден първи брой на Библиотека “Клуб 9000” консултира”
(досега издадени 22 броя)

02.1997

Броят на членовете на сдружението надхвърли 300
(85 фирми и 239 физически лица)

1997

Учредяване секция “Системи за управление на околната среда и интегрирани системи”

1998

Организиране първия курс за вътрешни одитори на системи по качеството

1999

Учредяване “Общност на консултантските организации, работещи в областта на системите по управление на качеството и околната среда”

2000

Учредяване регионални организации на Сдружение “Клуб 9000” във Бургас и Русе

02.2000

Броят на членовете на сдружението надхвърли 400
(101 фирми и 318 физически лица)

02.2001

Броят на членовете на сдружението надхвърли 500
(110 фирми и 398 физически лица)

2002

Учредяване регионална организация на Сдружение “Клуб 9000” в Стара Загора

2002

Учредяване “Награда за качество на Сдружение “Клуб 9000” – Носител на наградата – Проф. д.т.н. Иван Вучков

2003

Промени в Правилника за “Награда за качество на Сдружение “Клуб 9000” – ориентиране към фирмено участие Видима “ АД – Носител на Наградата за качество

2004

ЕПИК Електроник Асембли ЕООД – Носител на Наградата за качество

2005

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД - Носител на Наградата за качество

03.2006

Организиран 2-ри Балкански форум по качеството

03.2007

Броят на членовете на сдружението надхвърли 600
(113 фирми и 508 физически лица)

2007

КЦМ 2000 АД и Раломекс АД – Носители на Наградата за качество

2008

Издадени досега 65 броя „Бюлетин за актуална информация в областта на качеството” и 24 броя брошури „Клуб 9000 консултира

2008

14-то издание на ежегодния Справочник „КАЧЕСТВО” в две части:
1. Консултантски и сертификационни организации в България
2. Организации със сертифицирани системи за управление в България

2008

Носител на Наградата за качество – „Гривас” ООД

2008

Проведена първата анкета „ Ефикасна ли е Вашата СУК” – оценката на бизнеса