НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Адреси за контакти

Централен офис

София   
Председател - Ст.н.с. д-р Катерин Катеринов         
email: club9000@club9000.org
GSM: 0888 615 611
Секретар - Кремена Арамова  
1000 София, п.к. 431, ул. Г.С.Раковски 108   
тел./факс (02) 980 4910, GSM 0877 648 980
email: club9000.2@gmail.com club9000@club9000.org

Регионални организации

Бургас Татяна Ботева   
тел. 056/ 844-584, GSM 0878 333 615   
email: tatjana9@infotel.bg; tatjana.boteva@gmail.com
Варна Петко Тодоров Пенушев  
тел. 052/ 306-433-д. и 504-818, GSM 0889 339 562
email: penushev@club9000.org
Враца Наташа Копривска
д.т. 092/625-403, GSM 0888 134 464
email: nkoprivska@abv.bg
Габрово Веско Стефанов Мароков 
тел. 066/885-561, GSM 0888 880 714
Ловеч Валентин Димитров Вълев
GSM 0888247790
email: klub9000lovech@abv.bg
Пловдив Георги Иванов Крачанов
GSM 0887 471-235
email: georgi_kra@yahoo.com
Русе Асен Йорданов Илиев   
тел./факс 082/ 825-880, GSM 089 931 44 87
email: aseniliev41@abv.bg
Стара Загора Даниела Иванова
ст.: 042/620-368
GSM: 0899 382 959
email: d.ivanova@ctec-sz.com