НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Сътрудничество

Сдружението провежда последователна политика на ползотворно сътрудничество и взаимодействие с всички заинтересовани органи и организации в страната - за ускоряване на темповете за внедряване и за повишаване ефикасността на системите за управление, за решаване и преодоляване на проблемите и подпомагане на бизнеса по пътя на присъединяването ни към единния Европейския пазар: