НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Цели

Сдружение “Клуб 9000” е Вашият партньор и помощник за постигане на успех в бизнеса чрез съвременни системи за управление!

Сдружение “Клуб 9000” Ви предоставя възможността преди всички да разполагате с необходимата Ви изпреварваща актуална информация за международните изисквания и най-добри практики.

Сдружение “Клуб 9000” Ви осигурява най-добри възможности за подготовка, трайни познания и опит на Вашия персонал, като реализира различни форми на обучение с конкретност и практическа полза при внедряването и поддържането на ефикасни и ефективни съвременни системи за управление.

ЦЕЛИТЕ НА “КЛУБ 9000”: