Справочник сертифицирани фирми

Алианс Принт ЕООД

Адрес: София,
ул. Илия Бешков 3
Телефон/Факс: Tel: +359 (2) 4225900; 4225938
Fax: +359 (2) 9704616
Website: www.alliance-print.com  
E-mail: office@alliance-print.com  
Лице за контакти:  Светломир Четиян
Стандарт(и): ISO 27001:2013
Сертификат No: CI/9855IIS
Статус - валиден
Обхват: Управление на сигурността на клиентски данни, локална мрежа, информация за осигуряването и доставката на полиграфически продукти и услуги, фирмена финансова информация. Оценена в съответствие с декларация за приложимост версия 1 от 05.07.2015.
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Акредитация: UKAS
Консултант: Интегрити Консултинг ООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.