Справочник сертифицирани фирми

Натстим ЕООД

Адрес: 1407 София,
бул. Черни Връх 47, ет. 4, бившият завод Витоша
Телефон/Факс: Tel/Fax: +359 (2) 9623952
Website: www.natstim.com  
E-mail: nat_stim@abv.bg  
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: SOF6005850/A
Статус - валиден
Обхват: Управление на НАССР система при производство на хранителни добавки.
Сертификатор: LRQA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.