Справочник сертифицирани фирми

Агис ООД

Адрес: 5150 Стражица,
ул. Ср. гора 13
Телефон/Факс: Tel: +359 (6161) 3722
E-mail: agis_ltd@abv.bg  
Лице за контакти:  Иван Маринов
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: SOF0368377/A
Статус - валиден
Обхват: Управление на НАССР система при производство на пшенично брашно и пшенични трици.
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.