Справочник сертифицирани фирми

АБ Груп ООД

Адрес: 7000 Русе,
бул. Липник 133А
Телефон/Факс: Tel: +359 (82) 838 004
E-mail: ab_group@mail.bg  
Лице за контакти:  Бисерка Златанова
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368419
Статус - валиден
Обхват: Строително-монтажни дейности. Производство на пластмасова и алуминиева дограма.
Сертификатор: LRQA
Акредитация: UKAS
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.