Справочник сертифицирани фирми

Ай Ти Си И ООД

Адрес: 1784 София,
бул. „Цариградско шосе" 115Г, бизнес център „Мегапарк“, ет. 1
Телефон/Факс: Tel/Fax: +359 (2) 44 00 444
Website: www.itce.com  
E-mail: info@itce.com  
Лице за контакти:  Управител: Нина Проданова - Йоцева
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: 185481-2015-AQ-BGR-RvA
Статус - валиден
Обхват: Извършване на консултантски услуги и обучение в областта на бизнес анализа, качественото управление на ИТ услугите, проектите и информационната сигурност. Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на системи за управление на база международни стандарти: ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001 и ITIL. Стратегически съвети, препоръки и поддръжка при внедряването на ИТ технологии.
Сертификатор: DNV GL AS
Акредитация: RvA
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

За Ай Ти Си И:

ITCE е основана в началото на 1998 година от млади и амбициозни ИТ специалисти. Стартира своята дейност като Microsoft Certified Technical Education Center, към момента е Златен партньор на Microsoft в две златни компетенции: Learning и Security и пет сребърни: Project and Portfolio Management, Systems Management, Server Platform, Desktop and Midmarket Solution Provider.

ITCE помага на успешния бизнес да промени стила на работа и комуникация на IT и да постигне качествено управление на ИТ услугите, проектите и информационната сигурност. Повече от 10 години ние партнираме на бизнеса с нашия опит, иновативност, проектна дисциплина и експертиза. В партньорство с FoxIT, PMI и BMC (Remedy), името на ITCE на Балканите е синоним на консултации и обучение за ITIL, ISO20000 и 270001, управление на проекти и бизнес анализ. В партньорство с Microsoft, CISCO и Linux Professional Institute е лидер на пазара на IT обучения.

Предмет на дейност:

Управленско консултиране в „ИТ и комуникации“:

Внедряване на системи за управление на „ИТ и комуникации“ в партньорство с BMC и Microsoft

Информационна сигурност в партньорство с QT&C, Microsoft, CISCO и Linux professional Institute

Обучение – ITIL, ISO20000, Информационна сигурност (ISO 27001), Управление на проекти (PMI), PMP, Бизнес анализ и UML, Бизнес продуктивност с MS Office, Технологично обучение на Microsoft, CISCO, Linux (LPI).

Акредитации:

От май месец 2009 г. ITCE е официален акредитиран Център за професионално обучение (ЦПО) от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Чрез акредитацията си към НАПОО и дългогодишния си опит, ITCE предлага на организациите едновременно да получат европейско финансиране и обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Административен Капацитет”, като това не е единствения фокус. Другата основна насока, в която работи ITCE е консултиране за проекти свързани с ИТ по Оперативна програма „Регионално развитие”.

През месец август 2009 г. ITCE става първата фирма в България с акредитиран сертификат ISO 20000 (сертификатор Lloyd’s Register (LRQA)). Проектът е с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Акредитираният сертификат ISO 20000  е с обхват система за управление на ИТ услугите, която поддържа предоставянето на вътрешните ИТ услуги и поддръжка на приложения. 

Реализирани проекти през последните 2 години:

Специфична информация:

Консултантски екип на ITCE

Специалистите на ITCE притежават следните сертификации: ITIL Expert; ITIL Manager Certificate; ISO 20000 Consultant; ITIL Foundation Certified; CISSP; Microsoft Certified Experts; MCSE; MCDBA; MCDT; MOS; MCLC; MCT; MSF Trainers; CCSP; CCSI; CCNP; CCNA; SCSE; CompTIA – Security+; Certified Technical Trainers
Това дава възможност, което е и практика на фирмата, да реализира проекти в съкратени срокове, както и да осъществява едновременно паралелно множество проекти.

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.