Справочник сертифицирани фирми

Енко Вендинг ООД

Адрес: 1407 София,
ж.к. Хладилника, ул. Сребърна 21
Телефон/Факс: Tel: +359 (2) 962 1000
Website: www.enco-vending.com  
E-mail: spetkov@enco-vending.com  
Лице за контакти:  Стойко Петков
Стандарт(и): HACCP
Сертификат No: SOF0368308/A
Статус - валиден
Обхват: Управление на HACCP система при продажба, доставка и сервиз на вендинг кафе машини и при продажба и доставка на консумативи за вендинг кафе машини.
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.