Справочник сертифицирани фирми

АБ АД

Адрес: 6300 Хасково,
бул. Съединение, №38
Телефон/Факс: Tel: +359 (38) 624637
Website: www.ab-jsc.bg  
E-mail: ab_ad@abv.bg  
Лице за контакти:  Димитър Талев
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: 11/005
Статус - валиден
Обхват: Строежи от високо строителство и прилежащата им инфраструктура Строителство на съоръжения Зимно поддържане и снегопочистване на пътища и улици.
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Акредитация: IA BSA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.