Справочник сертифицирани фирми

АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ООД

Адрес: София,
ул. Първа българска армия No 37
Телефон/Факс: Tel: +359 2 839 00 80
Fax: +359 2 839 00 80
E-mail: avtorezervevropa@abv.bg  
Лице за контакти:  Атанас Райков Рачков
Стандарт(и): ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6579/S
Статус - валиден
Обхват: Продажба, доставка и монтаж на авточасти. Сервизна дейност. Ремонт на леки, лекотоварни, товарни и специализирани товарни автомобили.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.