Справочник сертифицирани фирми

АКСИДИА АД

Адрес: София,
бул. Александър Малинов 89, Алфа Център, етаж 4
Телефон/Факс: Tel: +359 2 444 20 03
Fax: +359 2 447 05 39
Website: accedia.com  
E-mail: office@accedia.com  
Лице за контакти:  Николай Георгиев Мутафов
Стандарт(и): ISO 27001:2013
Сертификат No: 394/17
Статус - валиден
Обхват: Анализ, проектиране, разработване, тестване, внедряване и поддръжка на информационни системи и софтуерни продукти.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.