Справочник сертифицирани фирми

АР АЙ ТИ ЕООД

Адрес: София,
ул. Николай Хайтов No 2, вх. В, ет. 3, ап. 7
Телефон/Факс: Tel: +359 2 426 60 79
Website: www.rit.bg  
E-mail: office@rit.bg  
Лице за контакти:  Стела Андонова Стоилова
Стандарт(и): ISO 27001:2013
Сертификат No: 386/16
Статус - валиден
Обхват: Проектиране, доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на сървърни системи, системи за архивиране, компютърни системи и периферни
устройства. Интеграция и консолидация на ИТ системни ресурси. Предоставяне на решения за мониторинг, управление, защита и поддръжка на сървъри, комуникационни и информационни ресурси. Одит, проектиране, разработване и поддръжка на софтуер. Внедряване, миграция и консолидация на информационни системи. Софтуерни консултации.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA,APMG
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.