Справочник сертифицирани фирми

Авко АД

Адрес: 7000 Русе,
ул. Свети Димитър Басарбовски 12
Телефон/Факс: Tel: +359 82 884 567
Fax: +359 82 884 550
Website: www.avko.bg  
E-mail: office@avko.bg  
Лице за контакти:  Владимир Иванов Колев
Стандарт(и): ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5168/S
Статус - валиден
Обхват: Производство и продажба на индустриални уплътнения, продукти от политетрафлуоретилен (ПТФЕ), уплътнителни листи, набивки, графит, термоизолационни материали.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.