Справочник сертифицирани фирми

Авто СИ ООД

Адрес: с. Герман,
ул. Смреката 5
E-mail: avtosi@abv.bg  
Лице за контакти:  Светослав Иванов Клечеров
Стандарт(и): ISO 9001:2015
Сертификат No: 34450/16/S
Статус - валиден
Обхват: Сервизно обслужване на автомобили, автотенекеджийски и автобояджийски услуги. Доставка на резервни части.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.