Справочник сертифицирани фирми

АВТО ТЕСТ 2014 ЕООД

Адрес: Добрич,
бул. Трети Март № 102
E-mail: diqnmihailov@gmail.com  
Лице за контакти:  Диян Иванов Михайлов
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: 34116/16/S
Статус - валиден
Обхват: Периодични технически прегледи на МПС.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.