Справочник сертифицирани фирми

АЛКОМ-ТЕХ ЕАД

Адрес: София,
бул. Черни връх 33Е
Телефон/Факс: Tel: +359 2 917 00 61, +359 2 917 00 72, +359 2 917 00 51
Fax: +359 2 917 00 63
Website: www.alcomtech.bg  
E-mail: alcomtech@alcomtech.bg  
Лице за контакти:  Емилиан Благоев Караманов
Стандарт(и): ISO 27001:2013
Сертификат No: 215/13
Статус - валиден
Обхват: Система за управление на сигурността на информацията покриваща дейностите на централния офис по управление на дейностите по проектиране, дистрибуция, инсталиране, пускане в експлоатация, обучение, гаранционен и извънгаранционен сервиз на телекомуникационни системи и оборудване в областта на комуникациите и телефонните централи, контактни
центрове, локални мрежи, структурни кабелни системи и интегрирани мрежи за глас и данни, включително дистрибуция, инсталация, конфигурация, пускане в
експлоатация, обучение и поддръжка на телекомуникационен софтуер.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.