Справочник сертифицирани фирми

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Адрес: София,
ул. Елисавета Багряна 20
Телефон/Факс: Tel: +359 2 948 61 81
Fax: +359 2 948 61 66; +359 2 948 61 94
Website: www.registryagency.bg  
E-mail: office@registryagency.bg  
Лице за контакти:  Елена Николова Маркова
Стандарт(и): ISO 27001:2013
Сертификат No: 348/15
Статус - валиден
Обхват: Създаване, поддържане и усъвършенстване на Имотен регистър, Регистър БУЛСТАТ, Търговски регистър, Регистър на имуществените отношения на съпрузите.
Административно обслужване на физически и юридически лица, свързано с регистрите на Агенция по Вписванията.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.