Справочник сертифицирани фирми

АВАРИЙНА, ПОЖАРНА И ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА АД

Адрес: Варна,
ул. Янко Славчев 46
Телефон/Факс: Tel: +359 52 361 081
Website: www.pojarna.bg  
E-mail: office@pojarna.bg  
Лице за контакти:  Калин Стоянов Денев
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: 32981/15/S
Статус - валиден
Обхват: Проектиране, консултации и превенция по пожарна и аварийна безопасност. Пожарогасене, аварийно спасяване, сервизно техническо обслужване на системи за пожарна безопасност и подръчни противопожарни уреди и съоръжения.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.