Справочник сертифицирани фирми

АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

Адрес: София,
ул. Христо Белчев 3
Телефон/Факс: Tel: +359 2 988 33 11, +359 2 988 54 70
Fax: +359 2 988 54 96
Website: www.agrustravelint.com  
E-mail: office@agrustravelint.com  
Лице за контакти:  Николай Владимиров Шопов
Стандарт(и): ISO 27001:2013
Сертификат No: 340-15
Статус - валиден
Обхват: Продажба на самолетни билети, хотелско настаняване, туристически и съпътстващи услуги.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.