Справочник сертифицирани фирми

ААРОНИТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Адрес: Бургас,
ул. Сердика 2Б, ет.4, офис 10
Телефон/Факс: Tel: +359 56 530 324
Fax: +359 56 530 058
Website: www.aaronitebulgaria.bg  
Лице за контакти:  Филипо Масаи
Стандарт(и): ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6082/S
Статус - валиден
Обхват: Полагане на системи за пасивна огнезащита, термични и акустични изолации, антикорозионни покрития на метални конструкции, и монтаж на термоизолационни и огнезащитни кожуси.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.