Справочник сертифицирани фирми

А.К.Т.А. ООД

Адрес: София,
ул. Григорий Горбатенко Nо 6, ж.к. Младост 1
Телефон/Факс: Tel: +359 2 807 70 75
Fax: +359 2 974 38 19
Website: www.actabg.net  
Лице за контакти:  Румен Стойков Радиев
Стандарт(и): ISO 9001:2008
Сертификат No: 32666/15/S
Статус - валиден
Обхват: Разработка на приложен софтуер. Внедряване и съпровождане на продуктите. Системна интеграция. Доставка на компютърно оборудване, системен софтуер, кабелни системи, системи за прецизна климатизация, непрекъсваемо захранване и сградна автоматика.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.