Справочник сертифицирани фирми

АДВАНС СТРОЙ ЕООД

Адрес: Смолян,
бул. България №9, етаж 4
E-mail: advansstroi@abv.bg  
Лице за контакти:  Величко Стефанов Кехайов
Стандарт(и): OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2367
Статус - валиден
Обхват: Строителство и ремонт на сгради. Изграждане на инфраструктурни проекти.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.