Справочник сертифицирани фирми

АДВАНС СТРОЙ ЕООД

Адрес: Смолян,
бул. България №9, етаж 4
E-mail: advansstroi@abv.bg  
Лице за контакти:  Величко Стефанов Кехайов
Стандарт(и): ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5910-S
Статус - валиден
Обхват: Строителство и ремонт на сгради. Изграждане на инфраструктурни проекти.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: -

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.