Справочник сертифицирани фирми

Адванс Инженеринг АД

Адрес: София,
ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 4
Телефон/Факс: Tel: +359 2 971 46 63
Fax: +359 2 971 46 63
Лице за контакти:  Борис Василев Балев
Стандарт(и): ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5677/S
Статус - валиден
Обхват: Управление на проучвателна и проекто-консултанска дейност в областта на енергетиката. Управление на проектиране, консултиране при изграждането и
изграждане на съоръжения за производство и пренос на ел. енергия. Управление на проектиране, консултиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в железопътния транспорт. Управление на проектиране,
строителство, реконструкция и рехабилитация на инфраструктурни обекти.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: Самостоятелно

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.