Справочник сертифицирани фирми

Автокам България ООД

Адрес: София,
бул. България 102, офис 12, ет. 1
Телефон/Факс: Tel: +359 2 854 95 45
Fax: +359 2 854 95 51
E-mail: vivanova@bm-leasing.com  
Лице за контакти:  Георги Димитров Иванов
Стандарт(и): OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2041
Статус - валиден
Обхват: Търговия и сервиз на товарни и специализирани автомобили, автобуси, специализирани надстройки, комунална техника, кофи и контейнери за битови и
зелени отпадъци, летищна техника, пожарна и аварийно-спасителна техника, пътно- строителна, пътно-поддържаща техника, ремаркета и полуремаркета, хидравлични манипулатори, автокранове, вишки. Търговия с резервни части за тях.
Сертификатор: RINA
Акредитация: ACCREDIA
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.

 

 

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.